Sosyal Sorumluluk | Sublime Group

Kostak Group

Sosyal Sorumluluk

Sorumluluk Sahibi Bir Firma Olmak

Firmaların, her zaman, içinde bulundukları topluma olumlu etki bırakabileceklerine ve bırakmaları gerektiğine inandık.

Bu nedenle, 2018'de üretimi kendimize ait olan bitkimizi ürettik. Kurulduğumuz zamandan beri misafirlerimizin, iş ortaklarımızın çalışanlarımızın  güven ve saygısını kazanmak için çok çalışıyoruz. Nasıl mı? Sahip olduğumuz sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde faaliyet göstererek  ve ayrıca hem gezegenimiz, hem de birbirimiz için iyi şeyler yaparak.

 

 

 

Yeşil Yarınlar İçin Geleceğe Umut Dik

Toplumu fidan dikimine özendirmek ve ağaçların, çevrenin korunması konusunda bir farkındalık yaratmak. Yaşadığımız çevreye bir fidanda biz dikerek katkıda bulunuyoruz.

 

 

Çevre Düzenleme ve Geri Dönüşüm

Çevre düzenlemesi konusunda öğrencileri bilinçlendirmek. Geri dönüşüm bilinci oluşturarak evsel atıkların değerlendirilmesini sağlıyoruz.

Atıkların Geri Dönüşümü

Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanması ve kaynağında ayrı toplama bilincinin oluşturulması,her atığın çöp olmadığı ve bazı atıkların ekonomik değerinin bulunduğu düşüncesinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz.


Geleceğini Bez Torbanda Taşı

Poşet torba kullanımını en aza indirmek, poşet torba kullanımının zararlarını anlatarak halkı bilinçlendirmek, bez torba kullanımını hayatın her alanında yaygınlaştırmak ve doğaya zarar veren plastik torba kullanma alışkanlığını değiştiriyoruz.

Temiz Çevre Temiz Gelecek

Ülkenin geleceğini ellerinde taşıyacak olan bireylere  'Temiz  Çevre Temiz Gelecek’  sloganı  altında çevre bilincini aşılıyoruz.